Untitled Document

Sektion 1
Sektion 2
Sektion 3
Sektion 4
Sektion 5
Sektion 6
Sektion 7
Sektion 8
Hvidbjerg Mb
Lagune
  Kvartsgrus
Flodslette
    Brunkul   Kvartær

 

 

Sektion 1

Hvidbjerg Sand.
Lagune.

Relativ uforstyrrede lag.
Svag hældning mod syd. Hældning mod Øst *).

Tidligere blottet ler under strandplanet.

 

   
 

Sektion 2

Stærkt foldelede lag "på tværs" af klinten.

Glacialtektonik.
Istryk fra østlig - nordøstlig retning.

 

   
 

Sektion 3

Flodslette.
Flettede flodkanaler
Groft kvartssand og -grus.

   
 

Sektion 4

 

   
 
Sektion 5
   
 

Sektion 6

Lagune, mangrove.

Brunkul.

   
 
Sektion 7
   
 

Sektion 8

Kvartære lag.