QR-guide


1: Hvidbjerg Sand

2: Lagune

3: Flodgrus

4: Foldede lag

5: Deltaaflejringer

6: Brunkul - mangrove

7: Øverste miocæne aflejringer

8: Istid -

9: Smeltevandsaflejringer, kalk og flint

10: Rødsten - okker - svovl